LOGO

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK N 1 KOKAP

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN  
1 3401034108690001 196900801 199203 2 008 2645742644300022 Caecilia Luppi Satesti, S.Pd, M. Hum Perempuan
2 3401026002760001 19760220 200701 2 030 0552754655300012 Fajar Rahayuningsih, S.Pd Perempuan
3 3401074801710002 19710108 200604 2 010 8440749650300022 Erna Sri Rohmanawati, S.Pd Perempuan
4 3401014205810002 19810502 200801 2 012 7834759660300012 Herminingtyas Dewantari, S.Pd Perempuan
5 3401012307750001 19750723 200801 1 005 8055753654200003 Nur Ahmad Barmawi, S.Pd Laki-laki
6 3401045205620002 19620512 200012 2 001 9844740641300052 Dra. Sri Widati Perempuan
7 3402152804630002 196304281991031010 8760741642200002 Drs. Petrus Canisius Unggul Raharja Laki-laki
8 3401024203710001 197103021994022004 3634749651300012 Endang Sri Sumarti Perempuan
9 3401085204720014 19720412 200701 2 009 8744750651300022 Krismawati, S.Pd.,M.Pd Perempuan
10 3401071703730002 197303172006041013 4649751652200002 Mardiyanta, S.Pd Laki-laki
11 3401064211690021 19691102 199802 2 001 9434747648300003 Sri Wuryanti, S.Pd Perempuan
12 1604100408800003 19800804 201001 1 011 0136758659200053 Sunu Laksana Widagdo, S.Pd Laki-laki
13 3401025504760001 197604152007012030 7747754655300002 Eni Kusmawati, S.Pd Perempuan
14 3401051404780001 19780414 200801 1 007 7746756657200002 Joko Triyatno, S.Pd.,M.Pd Laki-laki
15 3371032803770002 19770328 201001 1 008 4660755656110022 Purwanto, S.Sn Laki-laki
16 3401015111780001 19781111 200801 2 009 0443756658300093 Raden Rara Warsihatin, S.Pd.,M.Si Perempuan
17 3401025206880001 19880613 201903 2 010 2945766667131122 Siwi Turyani, S.Pd Perempuan
18 3401112303940001 19940323 201903 1 014 8655772673130042 R. Surya Legawa Kautsar, S.Pd Laki-laki