Upacara memrperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2023

SMK NEGERI 1 KOKAP melaksanakan dengan Hidmat. Seruan semangat yang diberikan oleh Ibu Erna Sri Rohmanawati, S. Pd (Wakil Kepala Kesiswaan) selaku Pembina Upacara.